این زنان «واقعیِ»!

مجموعه تاثیرگذار Hyung S Kim از زنان غواص کره جنوبی. آنها از هیچ وسیله نفسگیری استفاده نمیکنند و قادرند در عرض ۲ دقیقه تا عمق ۱۰ متر پایین بروند


این زنان که دستهایشان به «زحمت» آغشته است و مردانگی آب بیرحمشان کرده؛ آری این مردان صبور و ساکت را دوست میدارم. 


10671f29f0ff895f625a81bb200910de

67dbd0c0_ee8d_4c44_bdd3_fb3edeb03ab7_1364x2040

55d037a84cedd85f02ac50491ce6aa21

8a8e3646_79ff_4eb1_b2f6_690e5e2e4629_1364x2040

04f01561_1b61_485a_976c_8b44527892a9_1364x20403dbed724_7ebb_4736_b128_5f4f1ca9f305_1356x2040

شجاع الدین [ ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ ]

ای کاش اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می دادید .
آیا آنها برای شکار یا سید ماهی به زیر آب می روند ؟

---------------
پاسخ:
بله. برای کسب درآمد.


andi [ ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ]

When you say "these real men"! do you suggest they are better to be called "men"? I think being a woman is not a shame even she works hard. So I think it is still better to call them "women". i hope!
.....................
پاسخ:
من تحسینشون کردم چرا که جنسیتشون مانعی براشون به شمار نمیاد.


andi [ ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ]

When you say "thises real men"! do you suggest they are better to be called "men"? I think being a woman is not a shame even you work hard. So I think it is still better to call them "women". i hope!

------

I think we are on the same page at all.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.