خاکسترهای شرمسار

دردهای آدمی را پایانی نیست چرا که قادریم هنوز تماشا کنیم. 


حیوانیت خاصیتی بشری و ذاتی اما حیوان شدن و حیوان ماندن انتخابی‌ست که بر حسب شرایط تغییر می‌کند و متحول می‌شود. افراطی بودن و به افراط کشیدن موقعیت‌ها هم به درجات مختلف بستگی دارند که از همان ددمنشی نشات می‌گیرند. تاثیر خوفناک این مجموعه عکس که در اندونزی توسط Perttu Saska عکاسی شده نمایشگر پیوند میان بشر و حیوان و بشر و خوی حیوانیش است. جایی که جانوران انسانی خود را آشکار و تشخیص میان انسان و حیوان دشوار می‌شود. ظلم و ستم به مخلوقاتی که از سر فقر (در این مورد به خصوص) اسیر پنجه‌های سنگدل ما هستند، رویه‌ایست که سلسله مراتب خود را باید طی کند. این گذر زنجیره‌وار را مایلم انتقال برزخی بنامم که طی آن دیگری را در اختناق فرو کردن تا از سنگینی شرایط حاکم رهایی یافتن است. این انسان‌نماهای نالان و دردمند، این جنبندگان مترسک‌‌گون و این توخالیان موهش سمبل‌هایی از خودبیگانگان امروزی هستند که عزلت پیشه کرده و از طالع خود در عذابند. تماشای چنین واقعیتی موهوم و دردآور که دستاوردی درش نیست و بطلان چون هوایی مسموم درش در جریان است، شوک و رعب به همراه دارد. «سیستم»‌ها از مکش‌های روزافزون خود در جهت تهی ساختن هویت انسانی و انباشتن آن با بطالت و بی‌ثمری وا نمی‌مانند. و آیا این من نیستم که اینگونه زیر فشار گمگشتگی چهره خود را پوشانده‌ام تا از کراهت و شرم زیستن در امان باشم. در حقیقت این عدم کنترل بر رفتار و به غل و بند کشیدن حیوانات برای گدایی حرکتی دفاعی‌ست برای اشباع امیال حیوانی از یک سو و انتقال گره‌های سرخورده به دیگری از سوی دیگر است.

در دنیای این انسان-میمون‌ها اتوپیا همراه با پدیده نیکی و سخاوت ناپدید شده و یاس و بهتر است بگوییم مرگ جایش را گرفته. این ماسک‌های رنگینِ همراه با پوشش‌های عادی تصاویری هستند از انحطاط و نومیدی واقعی و کنونی و این چشم‌های سیاه و خالی و بی‌رمقی اندام‌ها مجسمه‌هایی سوخته‌ و محنت‌کشانی ناکام هستند که به خون خویش برای اتمام عطش دارند.


زهرا درویشیان

July 2015 


Monkey_Exploitation_In_Indonesia_4_676x549

Monkey_Exploitation_In_Indonesia_2

Monkey_Exploitation_In_Indonesia_11


شادی آفرین آرش [ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ ]

چقدر آشناییند اینها، یا من آشنا می بینمشان، مرسی زهرا.


سیمین [ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ]

متن زیبایی بود و همچنین عکس فوق‌العاده که پیام متن را خیلی خوب به ادم میرساند تشکر


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.